O nás

Spoločnosť weCare s.r.o. je súčasťou skupiny Vectair, ktorá sa svojou produkciou zameriava na výrobky pre profesionálne použitie.
Vyvíjame a predávame inovatívne výrobky a sytémové riešenia v kategóriách Stravovacie služby, Odpadové hospodárstvo, Preprava materiálu, Čistenie a Bezpečnosť.
Keďže naše svetové ústredie a hlavný výrobný závod je situovaný vo Velkej Britanii, má po celom svete sieť regionálnych centier, miestnych zastúpení a autorizovaných distribútorov.
Vo všetkých lokalitách sme schopní špecifikovať a dodávať výrobky pre všetky sféry podnikania v rámci odvetvia nášho konečného spotrebiteľa.

  • Ubytovacie služby - Zábavné centrá
  • Priemysel - Správa budov
  • Maloobchod - Doprava
  • Nemocnice - Štátna sféra
  • Gastronómia - Školstvo

Naše inovatívne výrobky sú známe po celom svete svojou trvácnosťou, všetrannosťou, univerzálnosťou a prispôsobivosťou. Neustále sa snažíme ponúkať nové koncepcie a dynamické riešenia, aby ste pracovali efektívne a moderne, nech je charakter Vášho podnikania akýkoľvek.

Copyright © 2012 - 2024 weCare, s.r.o.

All Rights Reserved.